Tuesday, June 16, 2009

616

最新update:
1. Andrew Loke
2. Angie Tan
3. Han Loon
4. Kok Wei
5. Chang Hoei
6. Leon Teoh
7. Shierly Lim
8. Eng Keong
9. Rachael
10. Yi Ning
11. li ching
12. yong yi
13. Jun Jie
14. Yi Fun
15.Michael
16.Michelle
17.Tricia Goh
18.Li Ming
19.Hui Ling
20.Chang Hui
哈哈,终于突破20大关了,成绩相当的亮丽!大家记得来部落看看的同时,留言吧!凡走过必留下足迹嘛!我最近比较忙,但还是尽量抽时间上来这里跟大家打招呼的:〕

1 comment:

pepC said...

Duplicate 到了啦...No.5和No.20不是同样人咩??加埋你们三人的名字上去就会更吸引人了,所以快点加~哈哈哈。